Estudi, gravant Presó (fotos Joan Pol Argenter) (26 maig 18)