Per tot allò

Per tot allò
que he fet
he de pagar.
I per tot
el que no he fet
encara més.
Encara més!

Hi ha un temps
que sembla perdut
però que va ser
ben viu
i que vam doblegar
amb la força que ara ens falta
per seguir destriant
el gra de la palla

Tot es confon
en una grisor
trista sense forma.
Sense forma!

Per tot allò
que he fet
he de pagar

i per tot
el que no he fet
encara més.
Encara més!