El riu sense ribes

La frontera queda tan lluny encara,
les sirenes cada cop més a prop.
El seu so precedeix el fosc seguici.
El Sol es pon més enllà del desert.
I somnio que voldràs saber què he fet!
I somnio que voldràs saber que he fet!

Successió inconnexa de formes.
Sento els brams del motor com una bèstia
malferida que planta batalla.
I no trobo l'aire que em falta.
I somnio que voldràs saber què he fet!
I somnio que voldràs saber què he fet!

Des de dalt el meu cos és un ninot de roba.
Des de dalt ells són gossos de presa.
Des de dalt tot és tan de mentida.
Borda un gos, lluna vella vent i pols.
I somnio que voldràs saber què he fet!
I somnio que voldràs saber què he fet!

Aigua estanca en el riu sense ribes.
Vora eel temple, al final del carrer un àngel.
L'escalfor en el cos d'una dona
té en els ulls el desig més pur.
I somnio que voldràs saber què he fet!
I somnio que voldràs saber què he fet!