Lladres de gallines

I si tot plegat són només les parts?
Mai hi ha hagut un tot, exceepte al nostre cap.

Tu, jo, ell i nosaltres som una fracció
d'una gran mentida. També ella és un tros.

De petits buscàvem cucs al femer
Al Mas de Ca l'Antoja hi crèixen cucs estranys.

Dues guilles es gronxen, lladres de gallines,
de les branques baixes d'una vella alsina.

Hem baixat al riu I hem pescat un peix.

I si tot plegat som només les parts?
Dues guilles es gronxen a una alsina vella.

Mai hi ha hagut un tot. També ella és un tros.
Al Mas de Ca l'Antoja hi ha cucs al femer.