La fe que té un home o una dona

La fe que un home té en ell mateix
només la pot saber quan és la darrera
cosa que li queda, i cau i cau i cau i cau.

I en el seu nou primer pas,
és on hi ha la vera mesura,
de la fe que un home té en ell mateix,
o en una altra mentida.

La fe que una dona té en ella mateixa
només la pot saber quan és la darrera
cosa que li queda, i cau i cau i cau i cau.

I en el seu nou primer pas,
és on hi ha la vera mesura,
de la fe que té una dona en ella
o en una altra mentida.

Erm i inevitable l'esforç vessant amunt,
la pedra caurà com el Sol al capvespre
quan de nou l'aspirant viu l'estèril derrota
i pateix l'alegria que hi creix al voltant.

Sonen trompetes trombons, algun bombardí.
Hi ha ball a la vila. i una fanfàrria
que enfila la nostra cançó.