Blues de la casa dels fantasmes

Com més soc ell més t'esfumes tu.
I la casa s'omple de fantasmes.

La casa plena de fantasmes.
I de records que són ben morts.

Sobre la taula hi havia un plat.
Ple de fruita. De fruita del temps.

Les coses tenen la forma en el temps.
No només tenen forma en l'espai