De tots els racons

De tots els racons d'aquesta estranya ciutat
sortiran un bon dia tots els déus amagats.
Deixaran anar els bojos, salvaran tots els sants.
Trencaran les cotilles, curaran els malalts

Txic-i-txaca i ja estàs curat.
Pim, pam, pum, t'han tornat a matar… què faràs?

Baixaran per la Rambla en bona companyia,
callaran els que canten cantaran els callats.
Portaran un emblema que ningú no els confongui
amb savis iŀlustrats mig perduts prop del mar.

Un, dos, tres, pica a la paret.
Un, dos, tres, ja t'han agafat… què faràs?

Buidaran tots els bars i es menjaran els fetges
de tots els jutges i també el del penjat.
Els cosiran a les togues les seves balances
on no podran pesar el pes de la llibertat.

I quan se'n cansin tornaran a amagar-se,
a sota les pedres, a dalt dels teulats.
Deixaran estar els homes amb les seves ombres
per tots els racons d'aquesta estranya ciutat.

Un, dos, tres, juga a fet i amagar.
Un, dos, tres, ja no els pots trobar… què faràs?