La presó de Lleida

A la ciutat de Lleida n'hi ha una presó.
De presos mai n'hi manquen, petita bonica,
prou n'hi porta el baró, lireta liró.

Hi ha trenta-res presos, canten una cançó.
L'ha treta i l'ha dictada, petita bonica,
el més jove de tots, lireta liró.

S'acosta el sant dissabte, els penjarem a tots.
Ai, pare, lo meu pare, petita bonica,
pengeu-me a mi i tot, lireta liró.

I a cada cap de forca poseu-hi un pom flors
perquè la gent quan passi, petita bonica,
sentin la bona olor, lireta liró.